Saturday, 9 December 2017

Congresului Spiritualităţii Româneşti- Aeditia XXI , 2017-PROGRAMUL ANIVERSĂRILOR CENTENARULUI MARI UNIRI DIN ANUL 1918

Proiect de Program al Centenarului Unirii Basarabiei cu Țara*

 

Reprezentanţii organizaţiilor româneşti şi ai comunităţilor româneşti de pretutindeni întruniţi în cadrul celei de-a XXI-a ediţii a Congresului Spiritualităţii Româneşti în zilele de 28 noiembrie – 1 Decembrie 2017, la Alba Iulia și Zlatna, au adoptat în unanimitate următoarea

 

HOTĂRÂRE cu privire la

PROGRAMUL ANIVERSĂRILOR CENTENARULUI MARI UNIRI

DIN ANUL 1918


 

  1. În prima parte a anului 2018, acţiunile noastre vor fi concentrate pe aniversarea Centenarului Unirii Basarabiei cu Patria-Mamă, prim pas decisiv spre întregirea Statului Naţional Român. Astfel, în perioada 21  –  27 martie, atât în România, cât şi în Republica Moldova, Liga Culturală pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni, în colaborare cu organizaţia Sfatul Ţării II, cu alte organizaţii neguvernamentale şi asociaţii patriotice, precum şi cu instituţii de cultură româneşti va organiza trei manifestări principale, la Bucureşti în ziua de 21(22) martie, la Râmnicu Sărat – cea dintâi capitală (pentru foarte scurt timp) a Principatelor Unite Române la 1859, unde au fost eleborate primele acte ale Unirii (acţiune la invitaţia oficialităţilor locale)  şi la Chişinău, în ziua istorică de 27 martie.
  2. Cu aceste ocazii, vor fi organizate adunări solemne şi sesiuni ştiinţifice ale căror lucrări vor fi publicate în volume jubiliare.
  3. Vor fi pregătite şi vor avea loc spectacole de gală, cu participarea unor valoroşi artişti români, din toate generaţiile la Bucureşti, Iaşi, Alba Iulia şi Chişinău, Cernăuți și alte localități.
  4. Asociaţia Congresul Spiritualităţii Româneşti va realiza o medalie comemorativă jubiliară şi alte însemne aniversare. Se va edita, cu sprijinul Poştei Române şi al Poştei din R. Moldova, un plic şi o serie filatelică aniversară comună.
  5. Se va difuza monografia Centenarul Unirii Basarabiei cu România.
  6. Pe tot parcursul anului 2018, şi cu precădere în a doua parte a acestuia, cu susţinerea instituţiilor centrale şi în mod nemijlocit al asociaţiilor românilor de pretutindeni, cu participarea unor personalităţi publice, atât în ţară, cât şi în alte centre ale spaţiului istoric românesc, în oraşele şi ţările unde sunt comunităţi româneşti, vom organiza şi desfăşura multiple activităţi (adunări aniversare, conferinţe ştiinţifice şi mese rotunde, expoziţii, spectacole şi seri de poezie, etc.) pentru marcarea corespunzătoare a Centenarului Unirii Bucovinei (15/28 noiembrie) şi a Centenarului Unirii Transilvaniei, Banatului, Bihorului şi Maramureşului cu România (1 Decembrie) sub simbolul UNIRII şi al IDENTITĂŢII NAŢIONALE.
  7. De asemenea, se vor edita serii filatelice speciale, medalii jubiliare şi alte însemne aniversare. Asociaţia Congresul Spiritualităţii Românești va confecţiona şi va înmâna steaguri  tricolore cu emblema Ligii Culturale în toate capitalele Marii Uniri.

Un program detaliat al manifestărilor dedicate evenimentului astral, de acum 100 de ani, al Neamului Românesc – făurirea Statului naţional, unitar, independent şi suveran român – va fi elaborat şi comunicat la începutul anului 2018, în baza propunerilor primite din partea membrilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni.

 

*Pe baza altor propuneri care ne vor parveni în perioadaimediat  următoare, programul se va îmbogăți și va fi detaliat în conformitate cu deciziile Comitetului Director. Programul special privind Centenarul Unirii Basarabiei, deja elaborat, face parte din prezentul proiect.

 

Adoptat în unanimitate în Ședința Plenului de încheiere a Congresului Spiritualității Românești, la Alba Iulia – Zlatna, 30 noiembrie 2017.

 


Virus-free. www.avast.com

No comments: