Thursday, 22 June 2017

SAVE THE DATE - EESC Public Hearing on the European Pillar of Social Rights (Brussels 20.07.2017)Click here if you are having trouble viewing this message.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
 

Save the Date

PUBLIC HEARING - 20 July 2017 - Brussels
 
 
"European Pillar of Social Rights"
 
 
 
The European Economic and Social Committee has the pleasure to invite you to its public hearing on the European Pillar of Social Rights.

The event will focus on the interinstitutional proclamation endorsing the European Pillar of Social Rights and the link between the pillar and the reflection paper on the social dimension of Europe by 2025.

Please save the date if you want to join us and take part in the debate!

Formal invitation to follow.

For any questions related to the event please contact:
Ms Berkemeier Maria Judite mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu +32(0)2 546.98.97 
Ms Bedaton June june.bedaton@eesc.europa.eu / +32 (0)2 546.81.34
 
 
 
Venue: EESC, Room JDE62, Rue Belliard 99, 1040 Brussels

Friday 20 July 2017: 9.30 a.m. – 1.00 p.m.

 
 

Save the Date

AUDITION PUBLIQUE - le 20 juillet 2017 - Bruxelles
 
 
"Socle européen des droits sociaux"
 
 
 
Le Comité économique et social européen a le plaisir de vous inviter à son audition publique sur le Socle européen des droits sociaux.

L'événement portera sur la proclamation interinstitutionnelle approuvant le pilier européen des droits sociaux et le lien entre le pilier et le document de réflexion sur la dimension sociale de l'Europe d'ici 2025.

Notez la date si vous voulez vous joindre à nous et participer au débat!

Une invitation suivra.
 
Pour toute question sur l'évènement, veuillez contacter Mmes:
Berkemeier Maria Judite mariajudite.berkemeier@eesc.europa.eu +32(0)2 546.98.97
Bedaton June june.bedaton@eesc.europa.eu +32 (0)2 546.81.34

 
 
Lieu: CESE, salle JDE62, Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles

le 20 juillet 2017, 9h30-13h00

 
 

European Economic and Social Committee / Comité économique et social européen
Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles
 
   
 
 

Friday, 16 June 2017

Fwd: REMINDER/RAPPEL: INVITATION | EESC LMO conference "On the road to a greener future: acting on employment and skills" (Brussels, 22.06.2017)Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: "European Economic and Social Committee (SOC)" <soc-events@eesc.europa.eu>
Date: 16 June 2017 at 15:07:12 BST
To: ionelaflood@gmail.com
Subject: REMINDER/RAPPEL: INVITATION | EESC LMO conference "On the road to a greener future: acting on employment and skills" (Brussels, 22.06.2017)
Reply-To: <soc-events@eesc.europa.eu>

Click here if you are having trouble viewing this message.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Version française ci-dessous

 
EN (FR version below)
  

Please ignore this message if you have already registered 
 

 Labour Market Observatory (LMO)
conference
"On the road to a greener future:
acting on employment and skills"

Thursday, 22 June 2017
9.30 a.m. – 5 p.m.  
  
 
On 22 June 2017, the Labour Market Observatory (LMO) will be organising the conference "On the road to a greener future: acting on employment and skills" – a partner event to the 2017 EU Green Week.
 
This LMO event will focus on the action needed to create quality jobs, adapt people's skills and help those affected by the transition to a low-carbon, resource-efficient and greener economy.
 
Speakers will include various experts from organized civil society, the European Parliament, the European Commission, CEDEFOP, ILO and think tanks.

Thank you for joining us!
                 

EESC - Van Maerlant building - Room VMA 1
Rue Van Maerlant, 2 - 1040 Brussels - Belgium
 
Interpreting available:
from DE, EN, FR, IT, PL, PT
into DE, EN, FR, PT
 
 
Programme 
        
Twitter: @EESC_SOC @EESC_LMO Hashtags: #EUGreenWeek #EESC
      
 

FR
  

 Veuillez ne pas tenir compte de ce message
si vous êtes déjà inscrit
 

Conférence
de l'Observatoire du Marché du Travail (OMT)      
« En route vers un futur plus vert:
agir sur l'emploi et les compétences »

Jeudi 22 juin 2017
9 h 30 – 17 h 00
   
            
Le 22 juin 2017, l'Observatoire du Marché du Travail organise la conférence « En route vers un futur plus vert: agir sur l'emploi et les compétences » -  événement partenaire de la Semaine verte de l'UE 2017.
 
L'événement de l'OMT se concentrera sur l'action nécessaire pour créer des emplois de qualité, adapter les compétences des personnes et aider les personnes touchées par la transition vers une économie à faible teneur en carbone, efficace sur le plan des ressources et plus verte.
 
Les orateurs comprendront des représentants de la société civile organisée, du Parlement européen, de la Commission européenne, de CEDEFOP, de l'OIT et de think-tanks.

Nous vous remercions par avance pour votre participation!
                           

                                 CESE - Bâtiment Van Maerlant - Salle VMA 1
2, rue Van Maerlant - 1040 Bruxelles - Belgique
 
 Interprétation disponible :
DE, EN, FR, IT, PL, PT
vers DE, EN, FR, PT
  
  
Twitter: @EESC_SOC @EESC_LMO Hashtags: #EUGreenWeek #EESC
 

You are receiving this message because we believe you are interested in the Employment and Social Affairs theme. Should this not be the case, please change your preferences.
 
If you don't want to receive invitations from the EESC SOC section, please unsubscribe.

“16 June: Celebrate European Youth Mobility T.I.M.E. - Traveling, Improvement, Mobility, Education. #Eumobilitytime http://thndr.me/sEssA5 ”

Thursday, 15 June 2017

Interviu cu jurnalistul Mihai Eminescu pentru publicareSent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Lucretia Berzintu <lucretia15062013@yahoo.com>
Date: 14 June 2017 at 20:04:52 BST
Subject: Interviu cu jurnalistul Mihai Eminescu pentru publicare
Reply-To: Lucretia Berzintu <lucretia15062013@yahoo.com>

Interviu cu Mihai Eminescu – In memoriam 
By Lucretia Berzintu
            
Domnul Mihai Eminescu, va răspunde la câteva întrebări jurnalistice având în vedere ca fost si ziarist  timp de șase ani la cotidianul "Timpul", începând din toamna anului 1877.
1.    Lucreția Berzintu:  - Care este părerea dumneavoastră despre politica ce se face în România?
Mihai Eminescu: - „Părerea mea individuală, în care nu oblig pe nimeni de-a crede, e că politica ce se face azi în România și dintr-o parte și dintr-alta e o politică necoaptă, căci pentru adevărata și deplina înțelegere a instituțiilor noastre de azi ne trebuie o generațiune ce-avem de-a o crește de-acu-nainte. Eu las lumea ca să meargă cum îi place dumisale – misiunea oamenilor ce vor din adâncul lor binele țării e creșterea morală a generațiunii tinere și a generațiunii ce va veni. Nu caut adepți la ideea cea întâi, dar la cea de a doua sufletul meu ține ca la el însuși."(a) 
2.      - În ce ar consta interesul pentru patria noastră?
-          "Interesul practic pentru patria noastră ar consta, cred, în înlăturarea teoretică a oricărei îndreptățiri pentru importul necritic de instituții străine, care nu sunt altceva decât organizații specifice ale societății omenești în lupta pentru existență, care pot fi preluate în principiile lor generale, dar a căror cazuistică trebuie să rezulte în mod empiric din relațiile dintre popor și țară. Nu mă pot pronunța acum mai pe larg asupra acestui subiect, el mi-a ocupat însă cea mai mare parte din cugetarea proprie și din studii."(b) 
3.    - De-a lungul anilor societatea româmească s-a lovit și de anumite nulități politice. Jurnaliștii români au scris, direct, despre numeroase cazuri de putregaiuri din sistem, investigând diferite cazuri de corupție ș.a.  Ce părere aveți despre limbajul jurnaliștilor români,  folosit în articolele lor, contra unor aleși ai noștri, care, în loc să vadă de interesele poporului român, mai degrabă își văd de interesele personale?
 -    „Suntem noi oare de vină dacă adevărul curat, spus neted, e deja o injurie? Ne propunem câteodată a fi foarte urbani – ce folos? Adevărul simplu, descoperirea simplă a neștiinței și a mărginirii multora din partidul la putere este deja o atingere. Cauza e simplă. Nu sunt oamenii la locul lor, nu sunt ceea ce reprezintă. Compararea între ceea ce sunt într-adevăr, nimica toată, și ceea ce reprezintă, demnități înalte ale statului, excitează deja râsul și ironia cititorilor, încât o vină din partea noastră, o intenție de a ponegri, nu există defel."(c) 
4.    - Care este știința guvernării, vis-à-vis de natura poporului nostru?
-          „Natura poporului, instinctele și înclinările lui moștenite, geniul lui, care adesea, neconștiut, urmărește o idee pe când țese la războiul vremii, acestea să fie determinante în viața unui stat, nu maimuțarea legilor și obiceielor străine. Deci, din acest punct de vedere, arta de-a guverna e știința de-a ne adapta naturii poporului, a surprinde oarecum stadiul de dezvoltare în care se află și a-l face să meargă liniștit și cu mai mare siguranță pe calea pe care-a apucat."(d) 
5.    – Ce soluție ar fi contra tuturor relelor din România?
-      „Un singur remediu există în adevăr în contra acestor rele, dar trebuie aplicat cu toată rigoarea, cu tot exclusivismul: munca, acest corelat mecanic al adevărului; adevărul, acest corelat intelectual al muncii. Dar muncă, nu nimicuri, nu mânare de muști la apă; și adevăr, nu fraze lustruite și negustorie de vorbe."(e) 
6.    – Despre influența învățământului asupra caracterului , ce ne puteți spune?
-          „Ar fi de prisos a discuta teza că omul e în esența lui o ființă eminamente ideală. Ceea ce face un om de bună voie, sub impulsul naturii sale morale, nu seamănă nicicând cu ceea ce face silit, numai pentru plată sau numai pentru câștig. Se vede dar câtă importanță are educația care tocmai îl deprinde a face de bună voie, fără speranță de plată sau teamă de pedeapsă, ceea ce e bun, drept, adevărat. Învățătura numai ca atare nu are a face cu creșterea. Învățând pe de rost numirile tuturor orașelor de pe pământ și toate formulele chimice, toate numele speciilor de plante și de animale, această masă de cunoștințe, oricât de nouă ar fi pentru o inteligență, n-o fac nici mai iubitoare de adevăr, nici îndemânatică de a judeca și de a distinge drept de strâmb. Învățătura consistă în mulțimea celor știute, cultura în multilateralitatea cunoștințelor, creșterea nu consistă nici într-una, nici într-alta. Ea consistă în influența continuă pe care o au lucrurile învățate asupra caracterului și în disciplinarea inteligenței. Când aceste două lipsesc, oricât de multe și-ar fi aproriat capul în mod mecanic, omul simte în sine un gol moral, care din toate e cel mai insuportabil și care conduce mintea nedisciplinată la cele mai triste abateri."(f)
 

Bibliografie:
a.     G. Călinescu, Opera lui Mihai Eminescu, vol.III, p.44, Ed. Minerva, Biblioteca pentru toți, București, 1985;
b.     Eminescu, Opere, vol. XVI, p.46. Corespondența. Documentar. Ed. Academiei, București, 1989;
c.     Eminescu, Opere, vol.XVI, p.46. Corespondența. Documentar. Ed. Academiei, București, 1989;
d.     Eminescu, Opere, vol. X, p. 30, publicistică 1 noiembrie 1877, Ed. Academiei, București, 1980;
e.     Eminescu, Opere, vol. III, p. 146, publicistică 1882 – 1883, 1888 – 1889, Ed. Academiei, București, 1985;
f.      Eminescu, Opere, vol. XI, p. 307, publicistică 17 februarie – 31 decembrie 1880, Ed. Academiei, București, 1984.